logo-image

Гаранции за качество при Допелхерц

Допелхерц - Гаранции за качествоКуайсер Фарма отдава голямо значение на качеството на продуктите си.

Освен строгите изисквания на немския фармацевтичен закон, ние се придържаме към наши собствени взискателни стандарти за качество, с които сме обвързани, като производител на висококачествена марка продукти. Щателните тестове започват още от суровините, които са обект на най-стриктни качествени стандарти, определени и от закона.

В случаите с обикновени растителни материали, приоритет се поставя върху микробиологичното изследване и проверката за пестициди и други нежелани замърсители. Нашите производствени мощности отразяват последната дума на техниката. Продуктите с марка Допелхерц преминават непрекъснат качествен контрол през време на целия производствен процес.

Всеки продукт се въвежда за продажба само след задълбочено изследване и отговаряне на стандартите за качество. Така Вие може да бъдете спокойни и сигурни, че винаги ще получите познатите ви Допелхерц продукти с обичайното високо качество.

В допълнение към нашите високи стандарти за качество, ние отдаваме значение и на поддържането на диалог с нашите клиенти. Ангажираме се да разгледаме всички предложения и молби от клиенти със сериозно внимание и да ги вградим директно в развитието на новите комбинации и оптимизация на продуктите. Само така сме способни да отговорим оптимално на нуждите на нашите клиенти.