logo-image

Диабет и сърдечно-съдова патология

Диабет и сърдечно-съдова патологияСтрадащите от диабет, обикновено се фокусират строго върху нивата на кръвната захар (глюкоза в кръвта). Освен това обаче, трябва да се обръща внимание и на сърцето и съдовете. Сърдечните заболявания са най-честото и най-тежкото усложнение на диабета. При тези пациенти рискът от инфаркт и инсулт е в пъти по-висок, сравнено със здравите хора. На практика, около 65% от диабетно болните пациенти умират от някое от тези два остри съдови инциденти.

Макар статистиката да звучи плашещо, развитието на тези болести и техните усложнения не е задължително. С помощта на Вашия лекар, можете да предприемете мерки, които да намалят Вашия риск.

Поддържайте нормална кръвна захар

Ако кръвната Ви захар се движи в нормалните граници, това профилактира или поне отлага във времето съдовите увреждания. Най-добрият начин за оценка на гликемичния контрол (нивата на глюкоза в кръвта) за дълъг период от време е изследването на гликиран хемоглобин (HbA1c). Той дава информация за динамиката на кръвната захар през последните 3 месеца. Вашата цел: гликиран хемоглобин по-малко от 7% от общия хемоглобин. Ако стойностите са равни или по-големи от 7, вероятно лекарят Ви трябва да коригира терапията на диабета.

Редовно проверявайте и кръвното си налягане

Хипертензията е опасна за всички хора, не само страдащите от диабет, макар при тях усложненията да са по-тежки и да се развиват по-бързо. Около 73% от възрастните с диабет имат и високо кръвно налягане.
Вашата цел: Стойности на кръвното налягане под 140/90 mmHg. Ако Вашите са по-високи, вероятно ще Ви бъдат предписани медикаменти за понижаването им.

Поддържайте съдовете си проходими, като контролирате липидите в кръвта

Нездравословните нива на липидите в кръвта – холестерол и триглицериди – също са рисков фактор за сърдечно-съдови заболявания, както за диабетно болните, така и за останалата популация. Както и при хипертензията, уврежданията са по-тежки и бързо развиващи се при хората с диабет.
Липидният профил също е променен при диабетно болните, обикновено те имат високи триглицериди и ниски нива на HDL – "добрият" холестерол. Нещо повече, LDL частиците, които съдържат "лошия" холестерол" при тях са по-малки и по-плътни, което ги прави и по-агресивни към съдовата стена.
Вашата цел: LDL под 2,6 mmol/L, или дори под 1,8 mmol/L ако имате и други рискови фактори и/или приемате медикаменти за понижаване на холестероловите нива; HDL над 1,29 mmol/L за жени и над 1,03 mmol/L за мъже; триглицериди под 1,7 mmol/L.

Разбирането на силната връзка между диабета и сърдечно-съдовите заболявания е важна стъпка в превенцията на живото-застрашаващи усложнения. Поговорете с Вашия лекар относно рисковите фактори и как можете да ги промените, както и за извършване на периодични изследвания, които да посочат дали постигате зададените цели.