1. doppelherz.bg
  2. За нас
  3. Устойчиво развитие

Допелхерц и защитата на климата

Хармонията между човечеството и природата, устойчивото развитие и екологичната отговорност са от съществено значение за нашия бизнес. Вече повече от 25 години, Куайсер Фарма работи върху опазването на природата и нейните ресурси.

Ние приемаме сериозно отговорността да работим за ограничаване на глобалното затопляне, както и за запазването на ресурсите на планетата. Поради тази причина намаляването и компенсирането на вредните емисии от парникови газове, редуцирането на количеството пластмаса в опаковките на продуктите ни и установяването на нови устойчиви практики е част от ежедневната ни работа и непрекъснато предизвикателство.

Ние сме климатично неутрална компания

Всички наши продукти са климатично неутрални. Заедно с експертите по опазване на климата ClimatePartner изчисляваме въглеродния отпечатък от дейността на нашата компания. Например резултатът за 2018 г. е 53 751 831 кг въглероден диоксид. Това е еквивалентът на емисиите на всички парникови газове, произведени от цялата компания глобално, като в тази калкулация е включен и въглеродният диоксид, отделян при доставките на нашите продукти до крайния потребител. Цялото това количество е компенсирано със съответните проекти в защита на климата, които подкрепяме.

Компенсираме изцяло вредните емисии, които не можем да елиминираме

Непрекъснато правим промени в начина си на работа с цел да намалим вредните емисии, получени в резултат от нашата дейност. За съжаление на този етап парниковите емисии могат да бъдат намалени, но не и елиминирани изцяло, особено с оглед стремежа ни продукцията ни да отговаря на най-високите стандарти за качество. Затова стратегията ни е напълно да компенсираме произведените емисии, като работим по проекти за защита на климата с нашите партньори от ClimatePartner.

Не спираме да разработваме нови решения за по-екологични опаковки на продуктите ни, нанасящи възможно най-малко отпечатък върху природата.

Устойчивост

Основен критерий в производството на нашите продукти са висококачествените съставки. Различни печати и стандарти за качество удостоверяват чистотата и устойчивостта на суровините и изполваните компоненти.

Tехнологията ECO Harvesting 
С използването на ECO Harmony Technology**добивът на крил е строго контролиран от Международната комисия за опазване на антарктическия хабитат (CCAMLR). Процесът ECO-Harvesting®** гарантира и това, че в мрежите по време на улов не попадат други морски обитатели и не се нарушава равновесието в природата. Целият улов се обработва веднага на борда на корабите, като по този начин се получава 100% чисто масло от крил, богат източник на омега-3 мастни киселини, важни за нормалната функция на сърцето, мозъка и зрението. 

** ECO Harvesting® е търговска марка на Aker BioMarine

Технологията PureMax
Печатът за одобрение PureMax* удостоверява високото качество и устойчивостта на маслото от морска риба. Особено внимание се обръща и на чистотата при производството на омега-3 мастни киселини, които ние използваме в продуктите си. За извличането на концентрата използваме само риба, добавита чрез устойчив риболов. Периодичните проверки и експертизи на концентратите, както и на предписаните параметри за качество, свидетелстват за изключително високото качество на омега-3 концентрата.

* PureMax е търговска марка на Croda International PLC, Англия.

Екологично отговорни

Ние сме компания, силно ангажирана с опазването на ресурсите. Сертифицирани сме съгласно стандарта за опазване на околната среда DIN EN ISO 14001 през 1997 г. Неговата цел е да комбинира непрекъснатото подобряване на екологичните показатели с едновременно спазване на екологичното законодателство. Също така станахме една от първите компании, сертифицирани по DIN EN 50001 през 2016 г., в съответствие със законовите изисквания. В резултат на това въведохме система за енергиен мениджмънт, базирана на следене на енергийните потоци в компанията и оценка на енергийната ефективност.

Тези резултати послужиха като основа за технически измервания, които помогнаха за подобряване на енергийната ефективност. Така поддържаме устойчив подход с употребата на водните и енергийните ресурси. Понастоящем се извършва сертифициране съгласно DIN EN 16247-1, като по този начин темата за енергийната ефективност продължава да бъде значима част от развитието на Куайсер Фарма. 

Целият производствен процес на даден продукт също се разглежда при съобразяване със законовите изисквания. Изборът на качествени суровини, редовният одит на договорните производители, проследимостта на транспортните маршрути и използваните транспортни компании се разглеждат и избират, включително и от гледна точка на екологичен принос.

Куайсер Фарма използва 100% екологично чиста зелена електроенергия. Така подкрепяме опазването на околната среда. Зеленото електричество е от възобновяеми енергийни източници и се получава от водноелектрическа централа.

Още информация за зелените проекти на Куайсер Фарма, можете да прочетете тук.

Компенсиране на въглеродните емисии

Заедно с нашите партньори, експерти по опазване на климата - ClimatePartner, изчислихме емисиите на въглероден диоксид, които се отделят в следствие на бизнес дейностите ни. Впоследствие преприехме мерки за тяхното намаляване и започнахме да компенсиране с различни дейности емисиите, които са неизбежни. Като фармацевтична компания не можем напълно да избегнем емисиите на CO2. Затова поемаме отговорност, като за всички емисии, които не можем да компенсираме, подкрепяме различни проекти в защита на климата.

Мерки за защита на климата
Мерки за защита на климата

Куайсер Фарма е климатично неутрална компания. Намаляването и компенсирането на емисиите на въглероден диоксид е важен приоритет за нас, както и намаляването на използваната пластмаса в опаковките ни. 

Прозрачността е ключова за нас: инвестициите ни в различни проекти за опазване на климата могат да бъдат проследени чрез логото за климатична неутралност и нашия ID номер за проследяване на продуктите.

Windenergie
Компенсиране на CO2 емисиите в Куайсер Фарма

Ветроенергиен парк „Свети Никола“, Каварна, България         

 

Нашите проекти в защита на климата

Доказано е, че проектите за защита на климата помагат за редуцирането на парникови газове и допринасят значително за борбата с глобалното затопляне. Също така насърчават устойчивото развитие в страните по съответния проект, като например чрез подобряване на доставките на чиста питейна вода, разширяване на местната инфраструктура, създаване на работни места и защита на биоразнообразието.

Ние подкрепяме три проекта за опазване на климата в световен мащаб в секторите на вятърната енергия, слънчевата енергия и питейната вода.

Вятърна енегрия в България | Ветроенергиен парк „Свети Никола“, Каварна, България
Тъй като производството на вятърна енергия не изисква изгаряне на горива, се приема, че така не се отделят вредни емисии. Ръстът в производството на енергия от възобновяеми източници е от съществено значение за ограничаването на глобалното затопляне и осигуряването на енергийни резерви в дългосрочен план. Количеството емисии, спестено от проекта за вятърна енергия в парк „Св. Никола“ е изчислено на близо 300 000 тона въглероден диоксид годишно. Паркът се намира в Североизточна България, като разположението на съоръженията е съобразено с нуждите на местното земеделие - да не възпрепятства обработката на земята. Благодарение на финансирането на проекта всяка година е възможно подкрепянето на редица програми, свързани със здравеопазването, образованието, културата, екологията и спорта в региона. Повече информация за този проект можете да намерите на www.climatepartner.com/1100

 

Питейна вода в Уганда

Много семейства трябва да преваряват питейната си вода на открит огън, което води до освобождаване на емисии CO2 и обезлесяване на големи площи. Когато водата може да бъде почистена химически (например с хлор) или механично (с филтри) или когато може да бъде осигурен достъп до подпочвените води чрез кладенци, тези емисии на CO2 и обезлесяването могат да бъдат избегнати. В Уганда проектът на компанията се състои в инсталиране и реновация на сондажи и кладенци из цялата страна. В допълнение към него са осигурени готварски печки за голяма част от населението, които са много по-икономични като разход на дървесина и производство на вредни емисии. Чрез предприетите действия се подпомага осигуряването на по-добри условия за живот на местното население. Болестите, пренасяни чрез водата, са втората съществена причина за смъртността на децата под петгодишна възраст в Субсахарска Африка. Спестяват се около 500 часа/ден от търсенето на източници на вода. Така се ограничава и опасността от преминаването през обезлюдени райони при търсенето на вода. Най-често водата се пренася от деца и жени, които са много по-беззащитни в тези условия. Повече информация за този проект можете да намерите на www.climatepartner.com/1092

Слънчева енергия в Китай

Проектът позволява спестяване на около 180 000 тона въглероден диоксид годишно.

По проекта се осигуряват соларни печки за населението в китайската провинция Хенан. В Китай бедността в отдалечените от големите градове региони е масово явление. В провинция Хенан условията са особено тежки - над три четвърти от населението живее в просто устроени жилища без никакъв комфорт и готви на неефективни печки на въглища. Чрез този проект те получават соларни печки, които функционират чрез параболично огледало, насочващо слънчевата светлина директно към съда за готвене. Не са високотехнологични, но имат огромно предимство - слънчевата енергия е безплатна, чиста и достатъчно достъпна. До момента са раздадени около 100 000 от новите печки, които вече се използват от над 350 000 души. Чрез намаляване на потреблението на въглищни пещи се намаляват не само количествата CO2 в природата като цяло, но и конкретно в жилищните райони, което има положителен ефект върху здравословното състояние на местното население. Повече информация за този проект можете да прочетете тук: www.climatepartner.com/1089