1. doppelherz.bg
  2. За нас
  3. Подкрепа на деца в нужда

Подкрепа на деца в нужда

Една от най-значимите социални каузи, които Допелхерц подпомага, е превенцията от изоставяне на малки деца.

В края на 2020 година Допелхерц® и фондация „За Нашите Деца“ обединиха усилия за каузата „Превенция на изоставяне на бебета и малки деца“

От месец септември 2020 година започнахме дългосрочно сътрудничество с фондация „За Нашите Деца“.  С всяка закупена опаковка Допелхерц® Актив Мама, Допелхерц® Имуно за деца, Допелхерц® Витамини А-Я за Деца и Допелхерц® Пробиотик Желирани мечета за деца подкрепяме каузата на фондацията за превенция на изоставяне на бебета и малки деца.

Повече за каузата на фондация „За Нашите Деца“

"Дългогодишната практика на специалистите във фондацията показва, че някои родители са изправени пред трудното решение да се разделят със своето новородено още в родилно отделение поради бедност,  липса на подкрепа, забавяне в развитието или увреждане на детето и др. 

Фондацията предоставя мобилна подкрепа за майките, при които има опасност да изоставят детето си, изграждат подкрепяща мрежа около тях, в която включват роднини и близки, работят за повишаване на мотивацията и увереността им, че ще се справят с грижите за детето, при необходимост осигуряват т.н. “пакет за новородено”, който включва всички необходими за посрещането на бебето неща. Чрез инвестицията в ресурсите на родителите се намалява опасността от раздяла между детето и семейството му.

Статистиката показва, че благодарение на работата на фондацията за периода 2020 г. до ноември 2023 г. година, спасени от изоставяне и трайна раздяла с майките си са 932 деца. Осъществени са и 7001 случаи на семейна подкрепа (деца и семейства, които са получавали социална и психологическа помощ).

Дейностите на Фондацията представляват богата гама, включваща работа с училища и детски градини, работа с осиновители и кандидат-осиновители, реинтеграция на деца при биологичните родители, спешна семейна подкрепа и подкрепа при бедствия, обучения и събития по проблемите на децата в ранна възраст.

Фондация „За нашите деца“ предоставя и индивидуални програми с комплексни подходи и иновативни методи в подкрепа на ранното детско развитие. Заниманията включват музикотерапия, психомоторика, индивидуални сесии със специалисти, за да може детето да развие способностите си, да общува свободно и да се адаптира добре към заобикалящата го среда. 

Как помагаме и как можете да се включите и вие?

Всяка закупена опаковка на продукти Допелхерц за деца и майки е подкрепа за дете в нужда. В тази иницатива участват:

Благодарим на всички, които чрез покупката на продукти Допелхерц за деца и майки подкрепиха каузата „Превенция на изоставяне на бебета и малки деца“. С радост може да съобщим, че първоначално поставената ни цел от 20 000 лв. дарение за период от 1 година беше бързо надмината, благодарение на Вас. Сътрудничеството ни с фондация "За нашите деца" започна през септември 2020 г., а към април 2024 г. имаме дарени вече 79 676 лв. 

Вярваме, че с Ваша помощ ще успеем да запазим повече детски усмивки.

Нека заедно помогнем на повече деца да останат у дома!