1. doppelherz.bg
  2. За нас
  3. Подкрепа на деца в нужда

Подкрепа на деца в нужда

Една от най-значимите социални каузи, които Допелхерц подпомага, е превенцията от изоставяне на малки деца.

В края на 2020 година Допелхерц® и фондация „За Нашите Деца“ обединиха усилия за каузата „Превенция на изоставяне на бебета и малки деца“

От месец септември 2020 година започнахме дългосрочно сътрудничество с фондация „За Нашите Деца“.  С всяка закупена опаковка Допелхерц® Актив Мама, Допелхерц® Имуно за деца, Допелхерц® Витамини А-Я за Деца и Допелхерц® Пробиотик Желирани мечета за деца подкрепяме каузата на фондацията за превенция на изоставяне на бебета и малки деца.

Повече за каузата на фондация „За Нашите Деца“

Според проведено от фондацията изследване, някои родители са изправени пред трудното решение да се разделят със своето новородено още в родилно отделение поради бедност (75%), липса на подкрепа (48%), лоши битови условия (65%), умствени и психични затруднения на родителите (33%) и др. 

Фондацията предоставя мобилна подкрепа за майките, при които има опасност да изоставят детето си, изграждат подкрепяща мрежа около тях, в която включват роднини и близки, работят за повишаване на мотивацията и увереността им, че ще се справят с грижите за детето, при необходимост осигуряват т.н. “пакет за новородено”, който включва всички необходими за посрещането на бебето неща. Чрез инвестицията в ресурсите на родителите се намалява опасността от раздяла между детето и семейството му.

Благодарение на работата на фондацията за периода 2019-2022 година спасени от изоставяне и трайна раздяла с майките си са 1101 деца, а 3652 деца и техните родители са получили социална и психологическа помощ.

Дейностите на Фондацията представляват богата гама, включваща работа с училища и детски градини, работа с осиновители и кандидат-осиновители, реинтеграция на деца при биологичните родители, спешна семейна подкрепа и подкрепа при бедствия, обучения и събития по проблемите на децата в ранна възраст.

Фондация „За нашите деца“ предоставя и индивидуални програми с комплексни подходи и иновативни методи в подкрепа на ранното детско развитие. Заниманията включват музикотерапия, психомоторика, индивидуални сесии със специалисти, за да може детето да развие способностите си, да общува свободно и да се адаптира добре към заобикалящата го среда.

Как помагаме и как можете да се включите и вие?

Всяка закупена опаковка на продукти Допелхерц за деца и майки е подкрепа за дете в нужда. В тази иницатива участват:

Благодарим на всички, които чрез покупката на продукти Допелхерц за деца и майки подкрепиха каузата „Превенция на изоставяне на бебета и малки деца“. С радост може да съобщим, че първоначално поставената ни цел от 20 000 лв. дарение за период от 1 година е вече надмината, благодарение на Вас. Сътрудничеството ни с фондация "За нашите деца" започна през септември 2020 г., а към октомври 2021 г. имаме дарени 31 636 лв. 

Вярваме, че с Ваша помощ ще успеем да запазим повече детски усмивки.

Нека заедно помогнем на повече деца да останат у дома!