Menü
Контакти Желани продукти Търсене
Подкрепа на деца в нужда

Допелхерц® и фондация „За нашите деца“ обединяват усилия за каузата „Превенция на изоставяне на бебета и малки деца“

От месец септември 2020 година започнахме дългосрочно сътрудничество с фондация „За нашите деца“.  С всяка закупена опаковка Допелхерц® Актив Мама, Допелхерц® Имуно за деца, Допелхерц® Витамини А-Я за Деца и Допелхерц® Пробиотик Желирани мечета за деца подкрепяме каузата на фондацията за превенция на изоставяне на бебета и малки деца.

Повече за каузата на фондация „За нашите деца“

Според проведено от фондацията изследване, част от родителите са изправени пред трудното решение да се разделят със своето новородено още в родилно отделение поради бедност (75%), липса на подкрепа (48%), лоши битови условия (65%), умствени и психични затруднения на родителите (33%) и др. Фондацията предоставя мобилна подкрепа за майките, при които има опасност да изоставят детето си, изграждат подкрепяща мрежа около тях, в която включват роднини и близки, работят за повишаване на мотивацията и увереността им, че ще се справят с грижите за детето, при необходимост осигуряват т.н. “пакет за новородено”, който включва всички необходими за посрещането на бебето неща. Чрез инвестицията в ресурсите на родителите се намалява опасността от раздяла между детето и семейството му.

Благодарение на работата на фондацията през 2019 година спасени от изоставяне и трайна раздяла с майките си са 342 деца, а 1428 деца и техните родители са получили социална и психологическа помощ. 

Как помагаме и как можете да се включите и вие?

Благодарим на всички, които чрез покупката на продукти Допелхерц за деца и майки се включиха в каузата „Превенция на изоставяне на бебета и малки деца“. С радост може да съобщим, че първоначално поставената ни цел от 20 000 лв. дарение за период от 1 година е вече надмината, благодарение на Вас. Сътрудничеството ни с фондация "За нашите деца" започна през септември 2020 г., а към декември 2022 г. имаме вече дарени 50 000 лв. 

Вярваме, че с Ваша помощ ще успеем да запазим повече детски усмивки.

Всяка закупена опаковка е подкрепа за дете в нужда. В тази иницатива участват следните продукти:

Нека заедно да помогнем на повече деца да останат у дома!