Функции на сърдечно-съдовата система

Сърдечно-съдовата система се състои от сърце и кръвоносни съдове (артерии, вени, капиляри). Кръвта циркулира в тази мрежа от съдове из целия ни организъм.

Сърдечно-съдовата система се състои от сърце и кръвоносни съдове (артерии, вени, капиляри). 

Кръвта циркулира в тази мрежа от съдове из целия ни организъм. По този начин всяка отделна клетка е снабдена с кислород и хранителни вещества.

Сърцето е "двигателят" на тази система, изпълнява функцията на помпа, която движи кръвта от сърцето към периферията и обратно.

В тъканите, червените кръвни клетки отдават кислород и приемат въглероден диоксид, който отнасят в белите дробове, за да се отдели от организма. Там кръвта се обогатява с кислород, връща се в сърцето и цикълът се повтаря.

Кръвоносните съдове представляват затворена система от тръби с разнообразни размери, които достигат до всички части на тялото. Тези, които изнасят кръв от сърцето, се наричат артерии, в тях налягането е високо и кръвта се движи по техните разклонения, най-малките от които, се наричат капиляри. Най-големите артерии са аортата и белодробните артерии. Обратно в сърцето, кръвта постъпва чрез вените, като най-големите, непосредствено вливащи се в сърцето, са белодробните вени и "кухите" вени.

Антарктически крил
Допелхерц систем
Антарктически крил
Ново измерение грижа за сърцето, мозъка и зрението!
  • Спомага за нормалната функция на сърцето
  • Важен за мозъчната дейност
  • В подкрепа на доброто зрение
  • Масло от 100% екологично чист антарктически крил
  • Награда „Хранителна добавка за производствена технология с екологична отговорност 2021“*

Различни регулаторни механизми участват в интегриране функциите на отделните компоненти на сърдечно-съдовата система, с цел всички части на тялото да се снабдяват с кръв адекватно, според нуждите им. Тези механизми осигуряват постоянна среда за всяка клетка на организма, независимо от различните им метаболитни потребности.