1. doppelherz.bg
  2. Енергийна ефективност

Енергийна ефективност

По време на изграждане на нашия логистичен център обърнахме особено внимание на концепцията за икономично енергийно отопление и охлаждане на сградата, съобразени с географските особености на региона.

 

Охлаждането е осигурено чрез обмен на хладния въздух, който преминава във вътрешността на сградата през нощта, като по този начин вложената енергия за охлаждане се намалява до минимум. За отоплението на логистичния център се използва енергия от слънчеви панели. Изолацията на сградата е с голяма дебелина и ефективност, като по този начин допълнително се намалява изразходваната енергия за отопление и охлаждане.

През пролетта на 2020 г. около логистичния център бяха посадени диви растения на площ от над  20 000 квадратни метра.