1. doppelherz.bg
  2. Редуцираме използваната пластмаса в опаковките

Редуцираме използваната пластмаса в опаковките

Изискванията за безопасност и стабилност на опаковките в нашата индустрия са много строги и изключително специфични. Това прави пълното изключване на пластмасата от опаковките на този етап невъзможно.

Затова ние се стремим да използваме пластмасови суровини, които отговарят на най-строгите изисквания. Използваме като доставчици само компании, които са сертифицирани в съответствие с европейските стандарти. Всеки доставчик се одитира предварително и трябва да попълни въпросник, свързан с екологичната съвместимост и устойчивост както на процесите, така и на произвежданата продукция.

В допълнение работим върху идеи за нови екологични заместители в процеса на изработката на опаковъчните материали за нашите продукти. Непрекъснато тестваме нови материали и решения, които ни позволяват да правим малки стъпки в правилната посока - например използването на лепяща лента на биологична основа или нови сгъваеми кутии, които са с висок дял рециклирана хартия в състава си.

Други промени са елиминирането на пластмасови дисплеи в търговската мрежа (което пести около 18 тона пластмасови отпадъци годишно), нов дизайн на блистерите, който също помага да се спести пластмасов опаковъчен материал.