1. doppelherz.bg
  2. Куайсер Фарма - климатично неутрална компания

Куайсер Фарма - климатично неутрална компания

Хармонията между човека и природата вече над 20 години е  основен приоритет в работата ни. Заедно с експертите по опазване на климата ClimatePartner изчисляваме въглеродния отпечатък от дейността на нашата компания. Резултатът за 2018 г. беше 53 751 831 кг въглероден диоксид. Това е еквивалентът на емисиите на всички парникови газове, произведени от цялата компания глобално, като в тази калкулация е включен и въглеродният диоксид, отделян при доставките на нашите продукти до крайния потребител.

Компенсираме изцяло вредните емисии, които не можем да елиминираме

Непрекъснато правим промени в начина си на работа с цел да намалим вредните емисии, получени в резултат от нашата дейност. За съжаление на този етап парниковите емисии могат да бъдат намалени, но не и елиминирани изцяло, особено с оглед стремежа ни продукцията ни да отговаря на най-високите стандарти за качество. Затова стратегията ни е напълно да компенсираме произведените емисии, като работим по проекти за защита на климата с нашите партньори от ClimatePartner.