1. doppelherz.bg
  2. Нашите проекти за защита на климата

Нашите проекти за защита на климата

Куайсер Фарма участва в проекти, които подпомагат устойчивото развитие - опазване на климата чрез намаляване на емисиите от парникови газове и опазване на околната среда. Проектите, които подкрепяме, са в областта на вятърната енергия, слънчевата енергия и достъпа до питейна вода. Тези проекти подобряват състоянието на околната среда, насърчават устойчивото развитие на участващите страни чрез подобряване на доставките на чиста питейна вода, разширяване на местната инфраструктура, създаване на работни места и защита на биоразнообразието.

Вятърна енергия в България

Как вятърната енергия помага за борбата с глобалното затопляне?

Тъй като производството на вятърна енергия не изисква изгаряне на горива, се приема, че при производството ѝ не се отделят вредни емисии. Ръстът в производството на енергия от възобновяеми източници е от съществено значение за ограничаването на глобалното затопляне и осигуряването на енергийни резерви в дългосрочен план. Количеството емисии, спестено от проекта за вятърна енергия в парк „Св. Никола“ е изчислено на близо 300 000 тона въглероден диоксид годишно.

Допълнителни ползи

Паркът се намира в Североизточна България, като разположението на съоръженията е съобразено с нуждите на местното земеделие  - да не възпрепятства обработката на земята. Благодарение на финансирането на проекта всяка година е възможно подкрепянето на редица програми, свързани със здравеопазването, образованието, културата, екологията и спорта  в региона.

Повече информация за този проект можете да намерите на www.climatepartner.com/1100

 

 

Питейна вода в Уганда

Как технологията за чиста питейна вода помага в борбата с глобалното затопляне?

Два милиарда души в света нямат достъп до чиста питейна вода. Много семейства трябва да преваряват питейната си вода на открит огън, което води до освобождаване на емисии CO2 и обезлесяване на големи площи. Когато водата може да бъде почистена химически (например с хлор) или механично (с филтри) или когато може да бъде осигурен достъп до подпочвените води чрез кладенци, тези емисии на CO2 и обезлесяването могат да бъдат избегнати. В Уганда проектът се състои в инсталиране и реновация на сондажи и кладенци из цялата страна.

В допълнение към проекта са осигурени готварски печки за голяма част от населението, които са много по-икономични като разход на дървесина и производство на вредни емисии.

Допълнителни ползи

Чрез предприетите действия се подпомага осигуряването на по-добри условия за живот на местното население. Болестите, пренасяни чрез водата, са вторият по големина убиец на деца под петгодишна възраст в Субсахарска Африка. Спестяват се около 500 часа/ден от търсенето на източници на вода.  Така се ограничава и опасността от преминаването през обезлюдени райони при търсенето на вода. Най-често водата се пренася от деца и жени, които са много по-беззащитни в тези условия.
Повече информация за този проект можете да намерите на www.climatepartner.com/1092

 

 

Слънчева енергия в Китай

Проектът позволява спестяване на около 180 000 тона въглероден диоксид годишно

По проекта се осигуряват соларни печки за населението в китайската провинция Хенан. В Китай бедността в отдалечените от големите градове региони е масово явление. В провинция Хенан условията са особено тежки - над три четвърти от населението живее в просто устроени жилища без никакъв комфорт и готви на неефективни печки на въглища. Чрез този проект те получават соларни печки, които функционират чрез параболично огледало, насочващо слънчевата светлина директно към съда за готвене. Не са високотехнологични, но имат огромно предимство - слънчевата енергия е безплатна, чиста и достатъчно достъпна.

До момента са раздадени около 100 000 от новите печки, които вече се използват от над 350 000 души.

Чрез намаляване на потреблението на въглищни пещи се намаляват не само количествата CO2 в природата като цяло, но и конкретно в жилищните райони, което има положителен ефект върху здравословното състояние на местното население.

Повече информация за този проект можете да прочетете тук: www.climatepartner.com/1089