1. doppelherz.bg
  2. 100% зелена електроенергия

100% зелена електроенергия

Още през 1870 година възникват първите притеснения, че човечеството ще изчерпи източниците си на изкопаеми горива. В търсенето на алтернативни решения на този проблем хората се обръщат към възобновяемите енергийни ресурси. Бързото внедряване на възобновяема енергия би довело до значителна енергийна сигурност, би намалило замърсяването на околната среда и респективно би дало отражение на заболеваемостта на населението и преждевременната смъртност. Примери за възобновяеми енергийни източници са слънчева светлина, вятър, дъжд, приливи, вълни и геотермална енергия.

Ресурсът, който използваме в нашата компания е хидроенергия – това е преобразуването на енергията на движеща се вода в електричество. Хидроенергия може да се произвежда от воден поток при завъртането на водно колело, водна турбина или приспособление, което да е в състояние да трансформира движението на водната маса във въртеливо движение за задвижване на генератор. Водата е възобновим природен ресурс, поради периодичността на водния цикъл.

 

Еколейбълът ok-Power и сертификатът за опазване на околната среда TÜV-Nord гарантират, че електроенергията, която използваме е 100% екологична.

Тук можете да прочетете как използваме слънчева енергия в логистиката.