Menü
Контакти Желани продукти Търсене
Енергийна ефективност

По време на изграждане на нашия логистичен център обърнахме особено внимание на концепцията за икономично енергийно отопление и охлаждане на сградата, съобразени с географските особености на региона.

 

Охлаждането е осигурено чрез обмен на хладния въздух, който преминава във вътрешността на сградата през нощта, като по този начин вложената енергия за охлаждане се намалява до минимум. За отоплението на логистичния център се използва енергия от слънчеви панели. Изолацията на сградата е с голяма дебелина и ефективност, като по този начин допълнително се намалява изразходваната енергия за отопление и охлаждане.

През пролетта на 2020 г. около логистичния център бяха посадени диви растения на площ от над  20 000 квадратни метра.